Regulamin konkursu “Zadbaj o swoją odporność jesienią” 

§1 Postanowienia Ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest M&T Marta Tomasik-Czogała, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się na Instagramie.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z Instagramem.

§2 Warunki Uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.

2. Uczestnicy muszą być obserwatorami profilu @apetyt_na_diete na Instagramie.

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu.

§3 Zasady Konkursu:

1. Konkurs trwa od 26.11.2023 do 29.11.2023 godz. 23:59. 

Aby wziąć udział, uczestnik musi:

– Obserwować profil @apetyt_na_diete.

– Oznaczyć dwie osoby w komentarzu pod dedykowanym postem konkursowym.

– Zamieścić w komentarzu odpowiedź na zadanie konkursowe. 

§4 Nagroda:

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet badań z krwi o nazwie rozszerzony https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-w-trosce-o-zdrowie-rozszerzony/ o wartości 239 zł (*najniższa cena od 30 dni),  którą osoba wybrana w konkursie otrzyma za 1zł. Pakiet dostarcza Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego 16 w Krakowie za pośrednictwem Organizatora.

2. Informacje na temat badań znajdujących się w pakiecie znajdują się na stronie internetowej Sponsora konkursu – https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-w-trosce-o-zdrowie-rozszerzony/.

§5 Wybór Zwycięzcy:

1. Dwoje zwycięzców zostanie wybranych przez Organizatorkę konkursu spośród uczestników spełniających warunki konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagramie 30.11.2023 do godziny 20:00.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany prywatną wiadomością na Instagramie oraz oznaczony w relacji na profilu @apetyt_na_diete.

§6 Odbiór Nagrody:

1. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej wygranej w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia.

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w wiadomości prywatnej. 

§7 Postanowienia Końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym uczestników.

2. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Organizatora.