Regulamin konkursu “Złote trio dla Twojej skóry” 

§1 Postanowienia Ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest M&T Marta Tomasik-Czogała, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się na Instagramie.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z Instagramem.

§2 Warunki Uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia mieszkających na terenie Polski.

2. Uczestnicy muszą być obserwatorami profilu @apetyt_na_diete na Instagramie.

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu.

§3 Zasady Konkursu:

1. Konkurs trwa od 13.01.2024 do 17.01.2024 godz. 23:59. 

Aby wziąć udział, uczestnik musi:

– Obserwować profil @apetyt_na_diete.

– Oznaczyć dwie osoby w komentarzu pod dedykowanym postem konkursowym.

– Zamieścić w komentarzu odpowiedź na zadanie konkursowe. 

§4 Nagroda:

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw suplementów diety marki Health Labs Care -> https://www.healthlabs.care/pl/produkt/my-beautiful-skin o wartości 359 zł.

§5 Wybór Zwycięzcy:

1. Zwycięzca wybranych przez Organizatorkę konkursu spośród uczestników spełniających warunki konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagramie 19.01.20234 do godziny 23:00.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany prywatną wiadomością na Instagramie oraz oznaczony w relacji na profilu @apetyt_na_diete.

§6 Odbiór Nagrody:

1. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej wygranej w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia.

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w formie paczki przekazanej drogą pocztową. 

§7 Postanowienia Końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym uczestników.

2. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Organizatora.