Regulamin konkursu “Kolacja w restauracji Parostacja” 

§1 Postanowienia Ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest M&T Marta Tomasik-Czogała, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się na Instagramie.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z Instagramem.

§2 Warunki Uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia mieszkających na terenie Polski.

2. Uczestnicy muszą być obserwatorami profilu @apetyt_na_diete na Instagramie.

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu.

§3 Zasady Konkursu:

1. Konkurs trwa od 03.03.2024 do 05.03.2024 godz. 23:59. 

Aby wziąć udział, uczestnik musi:

– Obserwować profil @apetyt_na_diete.

– Oznaczyć jedną osobę w komentarzu pod dedykowanym postem konkursowym.

– Zamieścić w komentarzu odpowiedź na zadanie konkursowe. 

§4 Nagroda:

1. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na kolację degustacyjną organizowaną przez Restaurację Parostacja w Katowicach o łącznej wartości 398 zł.

§5 Wybór Zwycięzcy:

1. Zwycięzca zostanie wybrany przez Organizatorkę konkursu spośród uczestników spełniających warunki konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagramie 06.03.20234 do godziny 20:00.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany prywatną wiadomością na Instagramie i/lub oznaczony w relacji na profilu @apetyt_na_diete.

§6 Odbiór Nagrody:

1. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej wygranej w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia.

§7 Postanowienia Końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym uczestników.

2. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Organizatora.